Kolinds.NET

Et af Egnsnettene på Djursland

Trådløst internet i Kolind og Omegn

Den 22. Februar 2016 stiftedes Bredbåndforeningen Kolinds.NET, med det formål at tilvejebringe stabil, hurtig og billig internetadgang for borgerne i området. Informationsmødet fandt sted i Byhallen hvor ca. 45 lokale mødte frem for at høre om planerne.

Foreningen blev stiftet, med stor opbakning, af områdets medlemmer i MidtdjurslandS.net. På den efterfølgende generalforsamling i Midtdjurslands.net d. 24. februar stemte ca. 45 medlemmer for en opdeling af nettet. Kolinds.NET er herefter er en selvstændig, lokal forening. Foreningen havde ved opstarten ca. 80 lokale aktive brugere. Dette antal er under stadig positiv udvikling til idag (2021) over ca 210 medlemmer hvilket beviser at vi som lokalt initiativ har vist sin berettigelse.

Tidligere medlemmer af MidtdjurslandS.net, tilsluttet et sendepunkt i Kolind, Koed, Ebdrup eller Nødager, er nu medlemmer i Kolinds.NET.

Prisen for aktivt medlemsskab starter ved 100 kr. pr. md. for et standard abonnement. Vi har også tilvalgsmuligheder for de som har et større behov. Når vi analyserer på forbrug viser det sig at den kapacitet vi har på et +Abonnement vil dække langt de flestes behov for streaming, spil eller andre aktiviteter på nettet.

Vi arbejder løbende på at udskifte grej og få optimeret nettet til gavn for brugerne. Det kræver løbende investeringer og mange frivillige timer at få det til at køre. Derfor arbejder vi efter en plan hvor vi tager et område (vej) og spørge brugerne hvad de forventer af deres fremtidige internetforbindelse. Vi tilpasser arbejdsindsatsen og grejindkøb efter tilbagemeldingerne fra brugerne. Vi ser at de nye tiltag bla. det at tilbyde forskellige abonnementer bliver taget godt imod.

Den forbindelse med den største kapacitet kalder vi AirFiber. De brugere der har behov og ønsker en sådan forbindelse vil have en kapacitet i intervallet 50-100 Mbit.

Vi har opbygget en ret stærk økonomi. Vi vil løbende vurdere hvor vi kan bidrage økonomisk til gavn for lokalsamfundet. Det kan være sponsorater, bidrag til forskønnelse eller byudvikling. Ideer og forslag modtages meget gerne.

Der er således mange gode grunde til at benytte og bakke op omkring en lokal internet-leverandør – Kolinds.NET

Internet via luft – Dét er ren fornuft !

AirFiber er løsningen !