Teleindustrien vil også snart tilbyde Airfiber…..

Teleindustrien går nu aktivt ind for at få øget fokus på mulighederne med trådløst bredbånd. Teleindustrien har derfor etableret en særlig arbejdsgruppe og udvidet medlemskredsen til også at omfatte udbydere af trådløst bredbånd. Der er ca. 40 udbydere af trådløst bredbånd fordelt over hele landet. Ti af dem har nu meldt sig ind i Teleindustrien.

Direktør i Teleindustrien Jakob Willer siger:

Vi har tre opgaver, som vi skal tage fat på. Først og fremmest skal vi synliggøre trådløs teknologi som et seriøst bredbånds-alternativ til udkantsområder. For det andet skal vi sikre, at den trådløse teknologi tages alvorligt og tænkes ind i myndighedernes bredbånds-kortlægninger og ved udlodning af statslige bredbåndpuljer. Og for det tredje skal vi arbejde for at forbedre rammebetingelserne for de trådløse operatører og blandt se på mulighederne for specifikke frekvenser til disse løsninger. Det vil kunne forbedre kvaliteten af deres produkter og sikre et stort bidrag til at opfylde politikernes vision, at alle danske husstande skal have adgang til en 100 Mbit-forbindelse i 2020.

Kilde: http://www.teleindu.dk/tradlos-bredband-i-fokus/