Referat af ordinær generalforsamling 2018

Ordinære generalforsamling

Ad.1. Valg af dirigent
Edvard Handberg fra Ebdrup blev valgt som dirigent.

Ad.2. Valg af referent
Henrik Sørensen blev valgt som referent.

Ad.3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år

2017 blev til et travlt år for Kolinds.net bestyrelse og frivillige hjælpere.
På tekniksiden er der ”ryddet op” i alt sendeudstyr. Stort set alt udstyr er nu gigabit-udstyr, hvilket giver mulighed for teoretiske hastigheder på 450 Mbit i forhold til tidligere 150 Mbit. Det er en stor forbedring.

Kolinds.net dækker nu bl.a. Kærby og inden længe også Kelstrup.

Vi har implementeret et nyt brugerstyringssystem, og også overvågningssystemer hjælper os nu med at lokalisere eventuelle flaskehalse, nedbrud mv. Teknik-medhjælpere får nu direkte besked i mail-boksen, hvis noget ikke kører som det skal.

Vi har også fået implementeret automatisk lukning af internetforbindelse til de der ikke betaler rettidigt, samt automatisk udsendelse af fakturaer.

Vi har lanceret ny hjemmeside, som bestemt er et kig værd. Det er nu muligt at se driftsstatus, senest nyheder og tiltag samt meget nemmere for potentielle medlemmer at komme i kontakt med

Foreningens medlemstal er stødt stigende med 152, imod 112 samme tidspunkt sidste år. En stigning på over 35%.

Et øget medlemstal giver også øget forbrug. På samme tidspunkt er forbruget af internet i Kolinds.net steget med næsten 100% og ikke kun 35%. En udvikling der kun bekræfter at prioritering med udskiftning og opgradering af udstyr er vejen frem.

Fordelingen af medlemmer på abonnementstyperne:
46 Standard
43 +Abonnement
63 Airfiber

År 2017 fik Kolinds.net også et foreningslokale i byen, som blev indviet med en fin åbningsreception. Lokalerne på Bredgade 6 vil fremover danne rammerne for foreningens aktiviteter,

Ad.4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

Årsregnskabet udviser et overskud på 15.575,79 kr.

Årsregnskabet og budget blev godkendt.

Ad.5. Fastsættelse af kontingent
Fastsættelsen er i dag 0 kr. Uændret kontingent vedtaget.

Ad.6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

Ad.7. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter.
Thomas Iversen og Ole Ørgaard, udtrådt af bestyrelsen
Nyvalg til bestyrelsen – Henrik Sørensen og Henning Laursen blev valgt
Suppleanter: Anders Hansen og Tina Holm

Ad.8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Andersen Hansen
Revisorsuppleant: Karsten Kjeldsen

Ad.9. Eventuelt

Tak for i aften.