Referat generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamlingen i Kolinds.net 271819

Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet.

valg af dirigent: Torben Wolf

valg af referent: Ulla Abrahamsen

formandens beretning: alt udstyr er opgraderet til 150 MB, og brugersystemet er fuldt implementeret. Der er et godt kundegrundlag, stor tilfredshed og mange gode hjælpere. Der er pt 175 medlemmer – hvilket er en stigning på 15%, og flere vælger det hurtige plus net.

Formanden takkede bestyrelse og hjælpere for en stor indsats i 2018.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

årsregnskab og budget til godkendelse: 

investeringer: computer, drone, fladskærme

udgifter: revisor, forsikringer, web hotel

Egenkapital: 81.000

Regnskabet godkendt

Budget 2019:

Budgetmidler til ekstern hjælp 

Forventet overskud på 108.000

fastsættelse af kontingent:

fortsætter uændret med 0 kr. i kontingent

indkomne forslag: ingen forslag

valg til bestyrelsen

forslag. Henning Laursen, Ulla Abrahamsen og Philip Alexander Foss

alle tre valgt.

Suppleanter: Anders Hansen

valg af revisor og revisor suppleant: Andres Hansen, Karsten Kjeldsen

evt.

er der overvejelser om udvidelse med endnu et trin i hastighed? – det er en mulighed, men ikke påtænkt pt

fremtidsplaner om endnu flere sendepunkter 

de brugere der endnu ikke har en kolinds.net e-mail, kan få det 

der efterspørges EDB hjælp – muligheden afhænger af om der er frivillige til det.

 

Referent: Ulla Abrahamsen