Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Bredbåndsforeningen Kolinds.net

Tidspunkt: Torsdag den 24. feb. 2022 kl. 19.00Sted: Byhallen, Bredgade 47, 8560 Kolind

Tilmelding: Af hensyn til forplejning ønsker vi en tilbagemelding om I kommer én eller 2.

Tilmeld dig gerne på SMS til Vagttelefon 1 – 9385 8560

Personer der står på venteliste ligestilles med ordinære medlemmer. Alle med interesse i at fremme bredbåndsforsyning i lokalområdet er velkomne, men har alene taleret under punktet eventuelt – og ingen stemmeret.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse til admin@kolindsnet.dk

Indkomne forslag vil være tilgængelige på hjemmesiden og videresendes som mail senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement samt øl, vand og kaffe.

Vel mødt!

Venlig hilsen Bestyrelsen